atölye için arşiv

TACİZ VE TECAVÜZE KARŞI FARKINDALIK ATÖLYESİ

Posted in atölye, tecavüz ve taciz with tags , , on Aralık 8, 2009 by ifsaeylem1

Taciz ve Tecavüz. Dünya üstünde tacize uğramamış, tecavüz korkusuyla yüzyüze gelmemiş bir kadın var mı?

Biz Erkek Değiliz İnisiyatifi bu soruyu bir de öteki taraftan soruyor:

Dünya üstünde hiç kimseyi taciz etmemiş, ya da tecavüz korkusu yaratmamış bir erkek var mı?

Bu soruyu kadınlar ve erkekler birlikte tartışıp, taciz ve tecavüz konusunda farkındalıkları

mızı geliştireceğimiz bir atölye yapmaya karar verdik. Sizi de bekliyoruz; erkekler… özellikle de sizi.Önemli not: Katılım için erkekdegiliz@gmail.com adresine isminizi yollamanız gerekmektedir.

tarih: 20 Aralık Pazar
saat: 13:00-17:00 arası
yer: Leyla Teras, Bekar sokak, no14 kat 5, Beyoğlu, Taksim.

Reklamlar

2010 II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1. Duyurusu

Posted in kadın kongre with tags , , , , , , , , , on Ağustos 27, 2009 by ifsaeylem1
 • Kongrenin Amacı: Nüfus planlaması tarihi göstermektedir ki, kadınlar, tıbbi tasarım içinde, birçok farklı ayrımcılık süreçlerinin içiçe geçmesiyle dışlanmıştır. Kadınları, özne olarak, süreçlere dâhil eden tıbbi uygulamalar göreceli olarak yenidir.

Tıbbın kurumsal tarihinde, ataerkil bir örüntüyle yapılmış olan kurgunun insancıl iyileştirme süreçlerine evrilmesi için tıp fakültelerinin kendi çabası ya da sosyal bir bakışı sağlayacağı düşünülen halk sağlığı ve deontoloji programları yeterli değildir. Onlarla diyalog halinde ama ayrı bir bakışı sergileyen sosyal bilimler alanlarının da katkısı gerekmektedir.

Kadın bedeni üzerindeki eril tahakküm, kadınların hayatını etkileyen pek çok başka alan gibi nüfus ve sağlık politikalarını da belirlemektedir. Günümüzde yüksek tıbbi teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen, özellikle, üremeye yardımcı uygulamalara karşı eleştirel bir mesafeyi korumak ve durumu sorgulamak kadınlar açısından etik bir sorumluluktur.

Kadın sağlığı politikaları alanında mücadele yürüten kadın hekimler olarak, beden ve nüfus politikalarındaki manipülâsyonu açığa çıkarma ve bu konuda farkındalık yaratma sorumluluğu taşıyoruz. Kapitalizmin ataerki ile oluşturduğu işbirliğini anlamadan ve bu anlayışı sağlayacak “görme biçimleri” geliştirmeden yürütülecek mücadele, “ihtiyaçlar mücadelesi” ile sınırlı kalmaya mahkûmdur.

Devlet ve toplum arasındaki hayali alanda duran kurumlar içinde tıp kurumunun, toplumun önemli ve dışarıda bırakılan bir kısmı olan kadınları ve alt sınıfları dâhil ederek evrilmesi, kurumun kendi bütünlüğü açısından da elzemdir. Bu birlikteliğin kuramsal imkânı tıp kurumunun feminist eleştirisinde bulunmaktadır.

Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolunun Mayıs 2010 tarihinde düzenleyeceği Uluslararası II. Kadın Sağlığı Kongresinde bu eleştirinin imkânlarının paylaşılması amaçlanmaktadır.

 • Yeri: Ankara

 • Tarihi: Mayıs 2010

 • İşbirliği yapılan kurum: Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

 • Kongre Sekreteryası: Müge Yetener-Didem Gelegen, TTB / Elif Ekin Akşit, AÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
 • Bilimsel Sekreterya: Feride Aksu Tanık, TTB / Alev Özkazanç, AÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
 • Oturum konuları:
  • Bilim, tıp, toplumsal cinsiyet ve iktidar ilişkileri
   • Bilimde cinsiyet ayrımcılığı
   • Nüfus politikaları
   • Kadın sağlığı politikaları
   • Tıbbi teknoloji: Kimin elinde, kimin yararına?
  • Kadınların çağları
   • Menarş, çocuk istismarı, ergenlik, hymen kontrolü, erken gebelikler, gebelikten korunma
   • Gebelikten korunma, küretaj, evlilik ve boşanmanın kadın ve çocuk ruh sağlığına etkileri, doğum, kısırlık, tecavüz, namus cinayetleri, toplumsal cinsiyet ve kadınlarda sık görülen psikiyatrik hastalıklar
   • Menopoz (uzaklardaki karargâhı görme, başkalarına cesaret verme çağı)
 • Atölyeler
  • Kadın hekim öyküleri
  • Tıp öğrencileri atölyesi: Gizli müfredat (tıp kültürü içinde toplumsal cinsiyet rolleri)
  • Hemşirelik atölyesi: Beyaz melek olmak istiyor muyuz?
  • Cerrah kadınlar: Ameliyathane sahnesinde

Sözlü ve poster bildiri kabul edilecektir.

Bildiriler için son başvuru tarihi: 15 Nisan 2010

İletişim için: Türk Tabipleri Birliği

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil sokak No: 2/17-23 Maltepe, 06570 Ankara

kadinhekim@ttb.org.tr

Tlf: (0 312) 231 31 79

Faks: (0312) 231 19 52

İSTANBUL’DA QUEER TİYATRO / ROOM FOR CREAM

Posted in atölye with tags , , , , , , on Ağustos 11, 2009 by ifsaeylem1

Amerika semalarından, New York’ta yerleşik bir tiyatro olan The Theatre of a Two Headed-Calf ‘den Brooke O’Hara ve arkadaşları İstanbul Bienali’ne eş zamanlı olarak İstanbul’da en az 2-3 epizottan oluşan bir oyun çıkarmak için Ağustos ayında İstanbul’a geliyorlar.

Brooke O’Hara, 2000’den beri kurucusu olduğu The Theatre of a Two Headed-Calf ‘de oyunlar yazıp yönetiyor, bir süredir de tiyatronun içinde oluşan The Dyke Division of Two-Headed Calf ve Room of Cream isimli grupla birlikte daha çok queer temalı oyunlar ortaya çıkarıyorlar. Brooke ve arkadaşları, Ağustos ayında İstanbul’a gelerek, workshop’lar vesilesiyle projeyle ilgilenecek kişilerin aktif katılımıyla, şehirde var olan LGBTT/queer kültürle beslenen, hatta göbekten bağlı bir oyun yazmak istiyorlar. İstanbul Bienali’nin açılışına denk gelecek 14-15-16 Eylül tarihlerinde de oyunun prömiyerini yapıp İstanbul’un bu dönemde yoğun olan kültürel/sanatsal etkinliklere eklemlenmesini planlıyorlar.

Oyunu ortaya çıkarmaktaki temel amaçları İstanbul’da kız kardeş bir projeyi hayata geçirmek ve hatta daha da önemlisi yerel aktivizm, tiyatro ağlarıyla organik bir bağ kuran etnik/ cinsel vs. bilinci olan queer bir tiyatro deneyimini var edebilmek. Proje LGBTT bütün bireylere açık. Profesyonel olarak tiyatro ile ilgilenmek gibi bir şart aranmıyor. Oyun Türkçe oynanacak.

Workshop Programı
13/08/2009 19:30-22:30
14/08/2009 19:30-22:30
16/08/2009 15:00-18:00
18/08/2009 19:30-22:30
19/08/2009 19:30-22:30
Mekân
Haymatlos
İstiklal Cad. Rumeli Han No:48 C Blok Kat 2
Beyoğlu/İstanbul

Not: Workshop İngilizce olup çeviri yapılacaktır.
Sınırlı sayıda (20 kişi) katılımcı alacağımızdan etkinliğe
katılmak isteyenler aşağıdaki numarayı arayarak isimlerini
yazdırabilirler.

Detaylı bilgi için iletişim: Sanem İlce 0532 638 42 04

http://www.lamama.org/performances/RoomforCream.html

“Be(de)n” Atölyesi’nin saati ile ilgili düzeltme!

Posted in pride with tags , , , , , on Haziran 23, 2009 by ifsaeylem1

24 Haziran Çarşamba günü Onur Haftası kapsamında gerçekleşecek olan
“Be(de)n” Atölyesi nin saati programdaki bir hata sonucu 11:30 – 20:00 görülmektedir.Bu atölyenin 18:30 – 20:00 arası gerçekleşeceğini bildirmek istedik. Atölyelere katılım için +905057956802 (Rüzgar) nolu numarayı arayıp, kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek

Posted in atölye with tags , , , on Mayıs 19, 2009 by ifsaeylem1

Sosyal Değişim Derneği’nin Açık Toplum Vakfı desteğiyle yürüteceği “Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek” projesi kapsamında bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.
Atölye çalışması “nefret suçlarının” kavramsal bir çerçeveye oturtulması ve tarama/izleme için kıstasların oluşturulmasını hedefliyor.

Sunuşlar:
– İletişim: Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu
– Medyada söylem/içerik analizi: Bilgi Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden, öğretim üyesi Esra Ercan Bilgiç
– Hukuk: Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Geliştirme Merkezi’nden Av. Ulaş Karan
– Sosyoloji: Özlem Çolak, Lambdaistanbul gönüllüsü
– Kolaylaştırıcı: Sosyal Değişim Derneği

Tarih: 20 Mayıs 2009, Çarşamba
Saat: 17.00 – 19.30
Yer: Makine Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İpek Sokak, No:9 (kat 4)
34433 Beyoğlu-İstanbul

Düzenleyen: Sosyal Değişim Derneği
E-posta: bilgi@sosyaldegisim.org
Bilgi ve ön kayıt için: 0534-394 64 77 (F. Levent Şensever)

Önemli not: Atölyeye katılım için ön kayıt gerekmektedir.