devlet için arşiv

“Tahrik nefret, Sorumlu devlet”

Posted in basın açıklaması, nefret cinayetleri with tags , , , , , , , on Ağustos 7, 2009 by ifsaeylem1
Perşembe, 6 Ağustos, 2009
Haber: Hülya Sur

Son on gün içerisinde, İzmir’de, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini hedef alan, üç ayrı nefret saldırısı gerçekleştirildi.

İzmir’de Nefret Saldırıları Protesto Edildi

İzmir’de son günlerde meydana gelen nefret saldırıları, Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği’nin çağrısı ile protesto edildi.

LBGTT Haklar Platformu tarafından İzmir Alsancak’ta düzenlenen (1 Ağustos Cumartesi) basın açıklamasıyla LGBTT’lere yönelik saldırılar protesto edildi.


“Tahrik nefret, Sorumlu devlet”

Eylem, Kıbrıs Şehitleri Caddesinde, Tansaş önünden, Sevinç pastanesi önüne kadar gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Eyleme yaklaşık altmış kişi katıldı. Yürüyüş boyunca sık sık “Haksız tahrik, Katillere teşvik”, “Tahrik nefret, Sorumlu devlet”, “Transfobi vuruyor, Yargı koruyor”, “Homofobik medya istemiyoruz”, “Baskı şiddet ahlaksa, Biz ahlaksızız” sloganları atıldı.
Eylem, Siyah Pembe Üçgen Derneği’nden Deniz San tarafından okunan metinle sona erdi.
LGBT Hakları Platformu adına İzmir Siyah Pembe Üçgen Derneği’nin okuduğu Basın Açıklaması metninin tamamını:

Son on gün içerisinde, İzmir’de, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini hedef alan, üç ayrı nefret saldırısı gerçekleştirildi.

17 Temmuz tarihinde, Konak’ta, bir gey evinde bıçaklanarak öldürüldü.
19 Temmuz’da, İzmir Kemalpaşa’da, transseksüel bir kardeşimizin cesedi, naylona sarılmış halde gömülü olarak bulundu. Kimliği hâlâ saptanabilmiş değil.
24 Temmuz Cuma akşamı Alsancak’ta transseksüel arkadaşımız Zirve bıçaklanarak yaralandı.
Eşcinsel ve transseksüel bireylere yönelik bu saldırılar, eşcinsellere ve transseksüellere yönelik bilinen ayrımcı uygulamaların fiziksel şiddete dönüşmesidir.
Türkiye’de, transseksüellerin, eşcinsellerin, kadınların yaşam hakları kolayca gasp edilir.
“Ters ilişki teklif etti”, “Sen de erkek misin, dedi” katillere öğretilir ki, birkaç yıl yatıp çıkmanın sihirli formülü bu cümlelerde gizlidir.
Çünkü Türkiye’de yargı cinsiyetçidir, homofobiktir, transfobiktir. Erkekliğe dil uzatılmasına müsaade etmeyecektir. Trans cinayetlerinde, gey cinayetlerinde, kadın cinayetlerinde kurbanlarla değil, katillerle özdeşlik kurması bundandır yargının.
İfadelerde beyan edilen “öldürme bahaneleri”ni esas alarak, ceza indirimleriyle, katilleri kollaması bundan…
Baki Koşar ve diğer pek çok gey, trans cinayetinde verdiği hükümlerle yargı; kendi ideolojisinin ataerkil, heteroseksist olduğunu defalarca açık etmiştir.
Yargıdaki bu ağır maço zihniyet dönüştürülmedikçe, transseksüel, eşcinsel ve kadın cinayetleri son bulmayacak. Katiller kendilerini katil gibi görmeyecek, nefret cinayetlerine toplumsal hatta yasal bir onay verildiğini düşüneceklerdir.
Medya, katillerin ağzından dökülmüş cümleleri manşete çekip, yaşam hakkı ihlal edilmiş olan kurbanları suçlamayı hep sevdi.
Medyadaki cinsiyetçi, transfobik, eril dil dönüştürülmedikçe; nefret söylemlerinin etkisindeki lümpen erkeklerin saldırıları son bulmayacaktır.
Oysa Anayasa’nın 17. maddesi, yaşama hakkını “herkes için” güvence altına almaktadır.
Buna göre;
“Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”

Yaşama hakkı kişilerin etnik kökeni, dini, dili, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliğine göre ayrı ayrı değerlendirilemez. Hiç bir yurttaşın canı bir diğerinden daha kıymetsiz değildir.
Türkiyeli LGBTT’ler olarak;

Cinsel yönelim ve Cinsiyet Kimliği ibarelerinin, Anayasa’nın eşitliği düzenleyen, onuncu maddesine eklenmesi,
Nefret Suçlarının; Ağırlaştırıcı Sebep ya da Bağımsız bir Suç tipi olarak yasada tanımlanmasını ve etkili bir şekilde uygulanmasını,
Transseksüellere yönelik baskıcı, polisiye uygulamalar yerine LGBTT bireylere yönelen şiddeti önleyici etkin tedbirler alınmasını,
Genel ahlaka aykırılık bahanesiyle Eşcinsellere yapılan baskıya son verilmesini, talep ediyoruz.” (AE)


LGBT Hakları Platformu


Siyah Pembe Üçgen Izmir Dernegi
Kaos GL Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Dernegi
Piramid Diyarbakır LGBTT Oluşumu

Destekleyen topluluk ve STK’lar

Alakasızlar
Amargi İzmir
Bağımsız Kadın İnisiyatifi
Çeviri Eylem Kolektifi
İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Nefret Cinayetlerini Duyuruyoruz İnisiyatifi
Sosyalist Demokrasi Partisi İzmir İl Örgütü
Yeşiller İzmir

Fotoğraflar: Dicle Haber Ajnası

Kaos GL
Reklamlar

peruda transseksüellere yönelik şiddet – uluslararasıaf örgütü acil eylem çağrısı

Posted in acil eylem, ayrımcılık - şiddet with tags , , , , , , , , , on Nisan 1, 2009 by ifsaeylem1

24 Ocak’da Peru’nun kuzeyinde San Martin eyaletindeki Tarapoto kentinde yerel mahalle gözcü devriyesi (junta vecinal) tarafından transseksüel kadın Techi kaçırılmış, işkence görmüş ve ona ‚ bunlar bir eşcinselle cinsel ilişkiye girdiğin için oldu‛ (Eso te pasa por mantener relaciones sexuales con un homosexual) denmiştir. Uluslararası Af Örgütü Techi’ye yapılan saldırıdan derin endişe duymaktadır ve onun ve diğer transseksüel insanların şehirdeki güvenliğinden korkmaktadır.
Techi, 24 Ocak gecesi yerel gözcü devriye ‘ Puerto Azul’un başkanı ve üyeleri , ‘Señor de los Milagros’ gözcü devriyesi mensupları tarafından gözaltına alınmıştır. Techi sözlü ve fiziksel tacize maruz kalmıştır. Çıplak kalana kadar kıyafetleri çıkartılmış, kafası kazınmış ve devam edemeyecek kadar yorgun düşünceye dek fiziksel egzersiz yaptırılmıştır.
Bu olaylar gözcü devriyenin bir mensubu tarafından filme alınmış ve görüntüler yerel televizyonda yayın yapılarak kamu erişimine açılmıştır.
3 Şubat’ta Techi bölge savcısına resmi şikâyette bulundu ancak resmi prosedüre göre, şikayeti resmi ismi ve doğduğu cinsiyet ile yapmak zorundaydı. Resmi şikayetin bir kopyası Uluslararası Af Örgütü’ne sağlanmıştır.
ARKAPLAN BİLGİSİ
Cinsiyet kimliği, her bireyin kendi içinde derinden hissettiği ve bireysel olarak yaşadığı cinsiyet olarak anlaşılmaktadır, bu doğduğu zaman fiziksel özellikler ile belirlenmiş olan cinsiyetle örtüşe de bilir, örtüşmeye de bilir. Cinsiyet kimliği, cinsel yönelimden farklıdır. Cinsel yönelim, bireyin karşı cinsten, hemcinsinden, ya da her ikisinden olan bir bireye yönelik duygusal ve cinsel çekimidir.
Amerikan Devletleri Örgütü (The Organization of American States, OAS), Haziran 2008’de, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim yüzünden bölgede kişilere yönelik insan hakları ihlalleri ve şiddet olayları hakkında endişesini belirten bir önerge kabul etti.
ÖNERİLEN EYLEM:

Lütfen konu ile ilgili mektuplarınızı en kısa zamanda kendi dilinizde ya da İspanyolca olarak yollayın.
– 24 Ocak tarihinde, San Martin eyaletinin Tarapoto şehrinde gözcü devriye tarafından yasadışı olarak gözaltına alınan ve işkenceye maruz kalan Techi’nin güvenliğinden duyduğunuz endişeyi belirtin.
– Yetkililere, Techi’nin kendi isteği doğrultusunda güvenliğini sağlamak için, derhal, etkili ve uygun tedbirler almaları için çağrıda bulunun.
– Yetkililere, Amerikan Devletleri Örgütü’nün bireylerin ayrımcılığa maruz kalmadan özgürlük, yaşam ve fiziksel bütünlük haklarını teyit eden cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve insan hakları konusundaki son önergesini hatırlatın.
– Yetkililere olayla ilgili derhal, tam ve tarafsız soruşturma başlatmaları ve bu soruşturmanın sonuçlarının halka açıklanması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunun.
– Yetkililerden, transseksüel bireylere yapılan şiddete göz yumulamayacağını ve bu suçlardan sorumlu kişilerin adalete götürüleceğini net bir biçimde açıklaması için çağrıda bulunun.
– Yetkililere özellikle işkence ve kötü muamelenin engellenmesinin garanti altına alınması başta olmak üzere, fiziksel bütünlüğü ve yaşam hakkını istisnasız herkese ayrımsız uygulanması gerektiğini hatırlatın.
LÜTFEN MEKTUPLARINIZI AŞAĞIDAKİ ADRESLERE GÖNDERİNİZ
Minister of the Interior (İçişleri Bakanlığı)
Ministerio del Interior
Ministra del Interior
Sra. Mercedes Cabanillas Bustamante
Plaza 30 de agosto s/n Urb. Corpac
San Isidro
Lima, PERU
Faks: + 51 1 225 7234
Hitap: Sayın Bakan/Sra. Ministra
Attorney General (Baş Savcı)
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
Fiscal de la Nación
Dra. Gladys Echaíz Ramos
Av. Abancay Cuadra 5 s/n
Lima 1, PERU
Faks: + 51 1 426 2800
Hitap: Sayın Baş Savcı/Sra. Fiscal de la Nación
Ve ülkenizdeki Peru diplomatik temsilcilerine gönderiniz.
MEKTUPLARINIZ HEMEN GÖNDERİN: Lütfen,10 Nisan 2009 tarihinden sonraki gönderileriniz için Uluslararası Sekretarya veya bulunduğunuz ülkedeki Uluslararası Af Örgütü şubesi ile bağlantıya geçiniz.

Uluslararası Af Örgütü

Kardeşime Dokunma Kampanyası

Posted in kardeşime dokunma kampanyası with tags , , , , , on Mart 18, 2009 by ifsaeylem1

Tüm gezegende bir musibet kol geziyor… Kah sinsice, kah apaçık, her şeyi tahakküm altına almak, sindirmek, susturmak, boyun eğdirmek için her yere sızıyor, kuşatıyor. Hiç tereddüt etmeksizin can yakıyor, işkence ediyor, öldürüyor; kah maaşlı görevlileriyle, kah gönüllü korucu-kollayıcılarıyla…  Bu musibet tepemizde, yanı başımızda, içimizde bir aygıt, bir zihniyet olarak örgütlenmiş otoritedir: devlettir.

Devlet, hükmetmek istediklerini susturmak, yıldırmak istiyor.  Otoriteye maruz kalanlar yılıp sustukça, o  daha da zorba, kayıtsız ve kana susamış hale geliyor.

Bu şiddete karşı sessiz kalamayız. Bizler, yani anti-otoriterler ve anarşistler, otoritenin şiddetine maruz kalan kardeşlerimizin (hayvanlar da dahil) sesine ses katmaya, acısına ortak olmaya, elimizden geldiğince onlara kalkan olmaya, en azından onların yanında olup bir kardeş eli uzatmaya karar verdik. Bu nedenle, belli bir sorun çerçevesinde yoğunlaşmaktan ziyade, otoritenin uç veren şiddetine karşı mümkün olduğunca hızlı, “yerinde” ve kitlesel refleks gösterebilecek bir “kampanya” örgütlenmesi oluşturmak üzere yola çıktık ve adını da “KARDEŞİME DOKUNMA” koyduk.  Elbette bu kampanya, otoritenin şiddetine uğrayan herkesin imdadına koşabilmek iddiasında değildir; kendi gündeminin önceliklerini birlikte tartışarak oluşturacaktır.

Bu kampanya çerçevesinde bir araya gelen/gelecek anti-otoriterler ve anarşistler, teorik fikir birliği ya da uzlaşması peşinde değildirler. Onları bir araya getiren, otoritenin şiddetinin yakıcılığı ve somutluğudur. Bu süreçte, kendi aralarındaki farklılıkları oluşturan fikirleri, eğer gerekli olursa, somut eylemlilikler ve sorunlar üzerinden tartışmaya karar vermişlerdir. Her katılımcı, kampanyanın dilediği aşamasında dilediğince katkı sunmakta özgürdür.

Kampanyamız, kendine süre sınırı koymayan, kararlarını yüz yüze gelerek anti-otoriter, anti-hiyerarşik, eşitlik ilkeleri çerçevesinde alan bir inisiyatif, bir koordinasyon örgütlenmesi olarak yapılanacaktır. Karar süreçlerinde, ya “konsensus” ya da “yol verme” ile, ilişkin toplantıya katılanların ortak rızası aranacaktır.

Kampanyanın değişik konulardaki işlerini üstlenen gönüllü çalışma grupları oluşmuştur. Katılıma açık olan ve gerek duyuldukça yenileri oluşacak bu çalışma grupları, kendi toplanma periyodlarını kararlaştıracaklardır. Her ay, tüm kampanyanın meselelerinin tartışılacağı geniş katılımlı kampanya toplantısı yapılacaktır.

Kampanyaya  dair haberleşme amacıyla, aynı adı taşıyan bir e-mail grubu oluşturulmuştur. İlke olarak, istanbulda oturanların e-mail grubuna üye olabilmeleri için en az bir KARDEŞİME DOKUNMA toplantısına katılmış olmaları gerektiğine karar verdik. İstanbul dışındakiler için “referans” yöntemi işleyecektir. Ayrıca, irtibat kurmak isteyenlerin yönlenebilmesine de yarayacak, kampanyaya özel bir web sitesi oluşturulacaktır.

Tüm anarşistleri ve anti-otoriterleri KARDEŞİME DOKUNMA kampanyasına katılmaya çağırıyoruz.

KARDEŞİME DOKUNMA İNİSİYATİFİ

kardesimedokunma@gmail.com

http://kardesimedokunma.wordpress.com/