hüseyin çapkın için arşiv

suç duyurusu

Posted in ayrımcılık - şiddet, lgbtt bireylere yönelik ayrımcılık with tags , , , , on Ekim 14, 2009 by ifsaeylem1

Son iki aydır travesti ve transseksüellere yönelik para cezalarını
kaldırmak için başlattığımız kampanyamızın devamı olan ikincisini gerçekleştiriyoruz.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen Hüseyin Çapkın hakkında suç
duyurusunda bulunacağız, Hüseyin Çapkının emriyle travesti ve transseksüellere uygulanan para cezalarına hayır diyoruz.

Basınaçıklamasının yapılacağı yer:

Şişli adliyesi önü
Tarih:15 Ekim 2009
Saat:13:30’da

Çağrıcılar

İstanbul-lgbtt Sivil Toplum Girişimi

EHP’li LGBTT’ler

Kadın Kapısı

Nefret Cinayetlerini Duyuruyoruz İnisiyatifi

Reklamlar

“2. bir emre kadar her gün”

Posted in lgbtt bireylere yönelik ayrımcılık, nefret suçları with tags , , , , , on Ekim 2, 2009 by ifsaeylem1
Perşembe, 1 Ekim, 2009
Haber: Ali Erol

İstanbul’da travestileri gördükleri yerde fiilen gözaltına alan ve para cezası keserek bonus kazanan polislerin uygulamasının kaynağı belli oldu. “Çapkın Uygulaması” olarak bilinen İstanbul Emniyetinin sergilediği yaklaşımın belgesi İzmir Emniyetinden ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Çapkın, İzmir Emniyet Müdürüyken de özellikle Alsancak bölgesinde travestilere yönelik temizlik harekâtına imza atmıştı. İzmir’deki temizlik harekâtını yürüten Konak İlçe Emniyet Müdürü Şemi Albat da Çapkın’ın ekibinde İstanbul’a geldi.
İzmir’deki uygulamaların dayanağı olarak görevli polislerin gösterdikleri belge Şemi Albat imzalı. 2006 tarihli belge, Emniyet’in, “özellikle Travesti tabir edilen şahıslar ile bu şahısların sebep olduğu her türlü olumsuzluğun önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar”a dair yapılacak uygulamaları gösteriyor.
“Alsancak Şair Eşref ve Talatpaşa bölgelerinde travesti şahıslar…” şeklinde başlayan ve “2. Bir emre kadar her gün” yapılacak uygulama kararını duyuran belgede “çalışmaların son zamanlarda ivme kazandığı” belirtiliyor ve “çalışmalarımız kapsamında bölge önemli oranda bu şahıslardan temizlenmiş” deniyor.
“Mevcut kararlılığın devamının göstergesi”
İlçe Emniyet Müdürü Şemi Albat (3. Sınıf Emniyet Müdürü) imzalı belgede, “mevcut kararlılığın devamının göstergesi” olarak yapılacak “uygulama”nın kapsamı çiziliyor:
“Bölgede halen bulunan travesti şahıslar, fuhuş yapan bayanlar, geceleri bölgeyi mesken tutmaya çalışan bimekan, balici/tinerci, psikopat tabir edilen şahıslar ve travesti şahıslarla bağlantılı olarak bölgeye gelen sair şahısların men edilerek bölge halkının huzur ve güveninin temini, eğlence mekânlarının bir düzen içerisinde yakışır şekilde hizmet etmelerinin temini”
“2. bir emre kadar her gün 21.30 – 02.00 saatleri arasında”
Travestilerin bölgeden fiilen gözaltına alınarak karakola götürüleceği uygulamanın “2. Bir emre kadar her gün” yerine getirileceğin altı çiziliyor.
“04 Kasım 2006 Cumartesi gününden başlayarak 2. bir emre kadar her gün 21.30 – 02.00 saatleri arasında ekte gönderilen çizelgede belirtilen güzergâh ve noktalarda Motorize Ekipler ve Yaya Devriyeler görevlendirmek ile sabit bekleme noktaları oluşturulmak suretiyle kapsamlı bir UYGULAMA yapılmasına karar verilmiştir”
“Alınacak travesti şahıslar…”
Uygulamanın kapsamı “Genel Esaslar ve Sorumluluk” bölümünde sıralanıyor:
“Uygulamaya katılacak personel saat 21 itibarıyla Alsancak Karakol Amirliğinde hazır bulunacak, personelin kontrolü ve görev dağılımı sorumlu amirler tarafından toplanma bölgesinde yapılacak, sonra uygulama bölgesine hareket sağlanacaktır.”
“Uygulama sırasında Travesti şahıslar, fuhuş yapan bayanlar, bimekan kişiler, balici/tinerci şahıslar, psikopat tabir edilen şahıslar ile şüpheli araçlar üzerinde hassasiyetle kontrol yapılacaktır.”
“Alınacak travesti şahıslar ve fuhuş amaçlı bayanlar inceleme için Alsancak Karakoluna intikal ettirilecek, diğer şahısların da öncelikle yerinde kimlik sorgulaması yapılacak, şüpheli görülenler ise Alsancak Karakoluna intikal ettirilecek, gerekli işlemler burada yapılacaktır.”
“Her gün uygulama başlangıcı ve bitiminde, sorumlu amir tarafından tarafıma bilgi verilecektir.”
“Genel Esaslar doğrultusunda 04 Kasım tarihi itibarıyla Uygulamaya başlanılacak ve ikinci emre kadar her gün aynı hassasiyetle Uygulama Görevi ifa edilecek olup, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini”
“Çapkın Uygulaması”
İzmir’den Siyah Pembe Üçgen Derneği’nin avukatı Elif Ceylan Özsoy, Kaos GL’ye yaptığı açıklamada, belgeyi, “Çapkın Uygulaması’nın kısmen de olsa kâğıda dökülmüş hali” şeklinde tanımladı.
“Bir nevi manifesto” olarak değerlendirdiği belgeyle ilgili Avukat Özsoy, şunları söyledi:
“Emniyet’in Uygulamasına yönelik bu karar, Çapkın’ın İzmir’e atanmasının hemen ardından alınmış olması ve altında imzası bulunan Şemi Albat’ın da Çapkın’ın ekibinden olup, şu an da Çapkın’la birlikte İstanbul’a tayin edilmiş olmasıyla birlikte düşünüldüğünde; bu belge, “Çapkın Uygulaması”nın kâğıda, kısmen de olsa dökülmüş hali, bir nevi manifestosudur diyebiliriz.”
“İstanbul’daki uygulamalar, Çapkın’ın İzmir döneminden”

Çapkın’ın İzmir Emniyet Müdürüyken transseksüelleri ev hapsine mahkûm ettiğini hatırlatan Avukat Özsoy, “Muhtemelen İstanbul’da da aynı uygulama başlatıldı” dedi.
“Çapkın döneminde, Transseksüel arkadaşlarımızın en temel sorunu, adeta evlerine hapsedilmiş olmalarıydı. Dışarı çıkmaları halinde ise Kabahatler Kanunu ya da Trafik Kanunu Uyarınca, para cezaları kesilerek ve bu işlem saatlerce uzatılarak, karakolda usulsüz bir şekilde bekletilmek suretiyle, bir nevi yıldırma politikası uygulandı, işte tüm bunların dayanağı da demek bu belge imiş.”
“Travestilerin sadece cinsiyet kimlikleri nedeniyle hedef alındığı açığa çıkmıştır”

İzmir Emniyeti’nin, travestileri, “sadece cinsiyet kimlikleri nedeniyle hedef aldığı”na dikkat çeken Avukat Özsoy, belge ile bu durumun açığa çıktığını söyledi.
“Emniyet’in transfobisi bu metinden oldukça kolay anlaşılmaktadır; mesela biyolojik kadınlar ancak seks işçisi olmaları halinde karar kapsamına girmekte iken; travesti arkadaşlarımız sadece travesti oldukları için uygulama kapsamına girmektedirler. Hatta bu uygulamanın ana hedefinin travesti arkadaşlarımız olduğu da açıkça yazılmıştır. Bu hali ile İzmir Emniyeti’nin, Travestileri sadece cinsiyet kimlikleri nedeniyle hedef aldığı açığa çıkmıştır.”
“Travestilere yönelik ayrımcı uygulama nefret suçudur”

“Çoğu Avrupa ülkesinde bu durum, yani sadece bir kimliğe aidiyet nedeniyle herhangi bir ‘uygulamaya tabii tutulmak’ Nefret Suçu kapsamında değerlendirilirdi. Devlet organlarının bile Nefret Söylemi ve Suçundan kendini kurtaramadığı bir ülkede, Nefret Suçları’nı önlemenin hiç kolay olmayacağı açık.”
“Hukuken neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalacak bir belge”

“Sadece “Cinsiyet Kimliği” nedeniyle bireylerin diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tabii tutulması; en basitinden, Ayrımcılıktır. Ama burada ayrımcılıktan da öte, travesti bireylere yönelik sistematik baskı, kötü muamele ve izolasyon politikasının varlığı çok ürkütücü… Usule ve yasaya aykırılığından, evrensel prensiplere aykırılığından hiç bahsetmeyeceğim bile çünkü Hukuken neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalacak bir belgedir.”
“Kararda geçen “temizlik” yaklaşımı Nazi zihniyetidir”

Avukat Özsoy, bu kararın tercümesinin “Travestileri gördüğünüz yerde durdurun, karakola götürün, saatlerce tutun ve bunu her gün yapın” anlamına geldiğini söylüyor ve son zamanlarda artan transseksüel cinayetlerinin Emniyet’in bu yaklaşımından güç aldığına dikkat çekiyor.
“Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir karar verilebilir, mesela “tüm Erkekleri ya da tüm Boşnakları her gün, gördüğünüz yerde durdurun ve karakola getirin” gibi. Bu nasıl bir zulümdür. Ayrıca Kararda geçen temizlik vb sözcükler de, Nazi Zihniyeti’ni çağrıştırmaktadır. Son zamanlarda ne yazık ki artan Transseksüel cinayetlerinin, Emniyet’in bu yaklaşımından da güç alarak artıyor olabileceği de akla geliyor. Emniyetin bile vatandaş saymayıp, kendisi ile eşit muameleye tabii tutmadığı adeta “pislik” yerine koyarak “güzel” şehrimizi onlardan temizlemeye ant içmesi ile faillerin Transseksüel Kardeşlerimize yöneliyor olmaları, tesadüf değil diye düşünüyorum.”
“Kararın iptali için dava açacağız”

Belgenin ve içinde yer alan ifadelerin “Travesti ve transseksüel vatandaşları kriminalize etmesinin yanında, tahkir edici, onur ve haysiyetlerini incitici” olduğunu belirten Avukat Özsoy, “Biz bu kararın iptali için dava açacağız” dedi.
Kaos GL

Transseksüellerden Emniyet Müdürü Çapkın’a: Elini Bedenimden Çek!

Posted in ayrımcılık - şiddet, basın açıklaması with tags , , , , , on Eylül 28, 2009 by ifsaeylem1

Hüseyin Çapkın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine gelmesinin ardından travesti ve transseksüellere yönelik baskıların arttığını söyleyen yaklaşık 100 kişi İstanbul polisini Beyoğlu’nda düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

İstanbul – BİA Haber Merkezi
28 Eylül 2009, Pazartesi

* Haberin foto galerisini görmek için tıklayınız.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın‘ın travesti ve transseksüellere yönelik son günlerdeki baskılarını ve uygulamalarını protesto eden İstanbul LGBTT Girişimi ve Emekçi Hareket Partisi, Beyoğlu’nda yürüyüş düzenledi.

Çevreyi rahatsız ettikleri bahanesiyle hemen her gün kendilerine keyfi para cezaları kesiğine dikkat çeken transseksüeller ve travestiler,bu keyfi uygulamalar son bulmadıkça alanları terk etmeyeceklerini duyurdular.

Yapılan hiç bir yıldırma politikasının özgürce yaşamlarına engel olamayacağını ifade eden eylemciler Taksim tramvay durağından Galatasaray Meydanı’na yürüdüler.

Yürüyüş boyunca “Teşhirci değil travestiyiz”, ‘”Travesti kimliği engellenemez” ve “Polis soyuyor devlet koruyor” sloganının atıldığı yürüyüşünün sonunda yapılan basın açıklamasını Ebru Kırancı, “Daha önce İzmir’de Emniyet Müdürü olduğu dönemde travestilere zulmeden ve Baran Tursun’un öldürülmesi gibi olayına adı karışan Hüseyin Çapkın’ın İstanbul Emniyet Müdürü olarak tayin edilmesinin zaten zor olan hayatlarımızı iyice cehenneme çevirdi” dedi.

Çapkın’ın işaret vermesiyle İstanbul polisinin Travesti avına çıktığını” söyleyen Kırancı, “bu uygulamalarla travesti düşmanlığının sadece filanca emniyet müdürünün ya da amirin değil devletin sistematik bir ayrımcılık politikası olduğunu” kaydetti.

Toplu suç duyuruları, yürüyüşler,basın açıklamalarıyla ve etkinliklerle bu uygulamalar son bulana kadar mücadele edeceklerini ifade eden Kırancı polislere seslenerek, “Travestilik bir suç mudur ? Travesti suçlu mudur? Sizin göreviniz her geçen gün artan suçu önlemek midir yoksa bizim vergilerimizle bize zulmetmek midir?” diye sordu.

Dün (28 Eylül) saat 18.00’de gerçekleşen eylemde “Travesti ve transseksüel olmak kabahat değildir.’Polis’ cezaları bizi yıldıramaz” pankartı ile “Transseksüelim herkes gibi sokakta yürümeliyim” ve “Polis elini bedenimden çek” dövizleri taşındı.(ZK/BÇ)

http://www.cnnturk.com/2009/turkiye/09/24/polis.sokakta.gordugu.travestiye.ceza.kesiyor/544803.2/index.html

Sokakta yürümek transeksüellere yasak!

Posted in ayrımcılık - şiddet with tags , , , , , , , , on Eylül 23, 2009 by ifsaeylem1
Çarşamba, 23 Eylül, 2009
Transeksüel Deniz Deniz’e polis kaldırımda yürürken trafiği engellediği gerekçesiyle ceza kesti. Deniz: “Karakolda üç saat tuttular. Sokağa çıkamaz olduk”
İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın uygulamaya koyduğu, kestikleri ceza ve yakaladıkları suçlulara göre polise puan verilmesi işlemi, transeksüeller ve travestiler için cezalandırmaya dönüştü. En son, yaklaşık beş yıl gazetecilik yaptıktan sonra transeksüel olan Deniz Deniz, bayramın ilk günü Osmanbey’de kaldırımda yürürken, ‘trafiği tehlikeye düşürdüğü’ iddiasıyla 62 TL cezaya çarptırıldı. Gözaltına alınan Deniz, karakolda, ceza makbuzunun gelmesi için üç saat bekletildi. Transeksüel ve travestiler, ‘Puanlama Sistemi’ni protestoya hazırlanıyor.
Radikal’de 18 Eylül’de yayımlanan ‘Travestiyi eve hapsetme bonusu’ başlıklı haberde yeni İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın polislere kestikleri ceza ve yakaladıkları suçlu kadar puan verilmesi sisteminin yarattığı sorunlar anlatılıyordu. Haberde polisler daha sonra istedikleri bölüme geçmelerini sağlayacak puanları almak için travesti ve transseksüelleri hedef seçip ve sürekli olarak ceza kesip puan topladıkları anlatılıyordu.
Bunun son örneği, daha önce beş yıl gazetecilik yapan ve daha sonra transeksüel olan Deniz Deniz oldu. Deniz, bayramın ilk günü Osmanbey’de kaldırımda yürürken ekiplerce durdurularak, ‘Trafiği Tehlikeye Düşürmek’ suçundan hakkında tutanak tutuldu. Harbiye Polis Merkezi’ne götürülen Deniz’e 61 TL ceza yazıldı. Deniz’in ceza makbuzunu alabilmesi üç saat sürdü. Transseksüel olduğu için bu uygulamaya maruz kaldığını savunan Deniz “Eskiden gündüz almıyorlardı, şimdi gündüz de sokakta yürüyemez olduk” dedi. Deniz, yaya olarak yürürken yazılan 61 TL’lik trafiği tehlikeye düşürme cezayı öderken de sıkıntı çektiklerini belirterek, “Maliyeye gittiğimiz zaman, plaka soruyorlar” dedi.
Bu arada, ‘puanlama sistemi’ mağduru travesti ve transeksüellerin sayısı da git gide artıyor. Transeksüel Ebru Kırancı, şöyle dedi: “Kadın kimliğim olmasına rağmen bana, ‘Kadın kıyafeti giymiş erkek’ olarak kabahatler kanununa göre ceza yazıyorlar. Polis bu sistemi sürek avına çevirdi. Ceza yazmak için yarışıyorlar.”

Ertan Kılıç

Radikal
09/23/2009

İstanbul’da ‘Huzur’ Timi Sokağa Çıkıyor

Posted in Uncategorized with tags , , , on Ağustos 9, 2009 by ifsaeylem1
Cuma, 7 Ağustos, 2009
İzmir’deyken, “Her sokak başında bir travesti ya da hayat kadını görüyordunuz. Şimdi bu problemi de çözdük. Bu mekânları yaşanır hale getirdik” diye konuşan İstanbul yeni Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın “huzur” timleri sokağa çıkmaya hazırlanıyor.,
İzmir’den İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Çapkın’ın, “suçları önlemek ve olaylara kısa sürede müdahale edilmesi” iddiasıyla kurduğu “huzur timi” projesi uygulamaya koyuluyor. Tamamlanmak üzere olan proje kapsamında İstanbul’un ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli asayiş büro personellerinden bir kısmı Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosuna tayin edildi. İlk etapta 450 sivil polis ile kurulacak olan ‘huzur timinin’ kadrosu bin 500 kişiye kadar çıkarılabilecek. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı olacak tim, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı’na bağlı olacak. Asayiş Şube Müdürü’nün yönetiminde çalışacak olan timin başına A, B ve C Bölge sorumluları olmak üzere 3 emniyet amiri rütbesinde personel atanacak. Bu timlerde olan polisler günlük mesailerini kendilerine zimmetlenen sokaklarda geçirecek.

‘Gevrekçi Polis’

İzmir’e atanması ile sokak timleri fikrini de hayata geçiren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın “polis sokakta olmalı” diyor. Çapkın’a göre “Polis vatandaşla iç içe olmalı. Yeri geldiğinde gevrek satacak; yeri geldiğinde balon. İzmir’deki suç oranını bu şekilde alt seviyelere çekebiliriz” dedi ve dediğini yaptı. Sokaklarda seyyar satıcı kılıklı polisler tüm şehri işgal etti.

Travestileri toplamıştı

İzmir’in eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, göreve ilk geldiği günlerde “Travestilerin bütün sokakları işgal etmesine izin vermeyeceğiz. Onlara bir yer tahsis edeceğiz” demişti. İzmir’in huzurunu engelledikleri iddia edilen travestiler, İkinci Kordon Caddesi’nden toplandı. Travestileri belli bir sokağa hapsetme operasyonu yapıldı ancak o da gerçekleştirilemedi ve İzmir’de bir travesti avı yapıldı. Hüseyin Çapkın, “Her sokak başında bir travesti ya da hayat kadını görüyordunuz. Şimdi bu problemi de çözdük. Bu mekânları yaşanır hale getirdik” diye konuşmuştu.

Konuyla ilgili: http://kaosgl.org/content/zilgitlar-kursaklarda-mi-kalacak

BirGün
08/07/2009